De website www.dermatologie.ugent.be is buiten gebruik.
Voor meer informatie over de dienst dermatologie gelieve te klikken op de link hieronder:
Dienst huidziekten, Universitair Ziekenhuis Gent